Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор” – 2022 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец март 2022 г. стартира единадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”. Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа. Петчленно жури ще оцени представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.

Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.

Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение.

В последните 11 години в конкурса “Млад одитор” взеха участие над 900 студенти от над 11 висши училища в страната.

Повече информация за него можете да откриете на сайта: http://mladoditor.vuzf.bg/.

За контакти: Юлияна Георгиева, ВУЗФ,

тел.: 02/ 4015 807; 0888 443 096,

e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

Регламент на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор” – 2022 г.