Учебната година във ВСУ започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. Тази година учебните занятия във ВСУ стартират с инициативата “Въвеждащи дни в професията”. Така младите хора ще могат да се запознаят с практическото приложение на избраната от тях специалност още в самото начало на следването си.

Записаните първокурсници в специалностите от направление “Информатика и компютърни науки” започват обучението си във ВСУ с практика в софтуерната компания “ZARIBA”, където ще тестват нови компютърни игри.

Занятията на бакалаврите от специалностите “Бизнес мениджмънт в туризма” и “Международен бизнес мениджмънт” ще започнат със запознаване с дейността на един от големите курортни комплекси край Варна – “Свети Свети Константин и Елена”. Бъдещите експерти в областта на публичната администрация ще се запознаят с работата на общинската администрация във Варна.

Записаните в бакалавърските програми по “Психология” започват обучението си с практическа работа в Института за психологично консултиране и лабораториите по психофизиология.

Записаните в една от най-желаните от младите хора специалност “Право” ще поставят началото на обучението си с поредица от срещи с водещи магистрати, в които ще се запознаят с работата на органите на съдебната власт.

За младежите и девойките, избрали професионалното направление “Национална сигурност” още в началото на тяхното обучение са предвидени практически занимания по бойно-приложни техники и стрелкова подготовка.

Магистрите от специалност “Архитектура” ще започнат обучението си с практическа работа по организацията на Варненския архитектурен салон 2013.

Началото на обучението в специалност “Строителство на сгради и съоръжения” ще бъде поставено в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство, която ще се проведе във Варненския свободен университет на 20 септември под патронажа на Министъра на инвестиционното проектиране. Международните експерти от България, Австрия и Германия ще бъдат техните първи лектори.

Всички записани до 31 август студенти ще имат уникалната възможност да участват в дните за запознаване с професията.

За повече информация:
тел.: 052-355-106;
e-mail: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg

Author: Radost Georgieva

<a href="https://anabolnisteroidi.com" title="Hacked by Hassan Arbaoui