Българска асоциация за управление на хора представя XVI Международна HR конференция “The Hard & The Soft in HR”

[pdf height=”850em”]http://karieri.vfu.bg/wp-content/uploads/2015/05/BAPMEventSpecialOffer.pdf[/pdf]