Практика в Холандия

Кариерният център на ВСУ предлага възможност за провеждане на практика от 10 до 12 седмици през есента на 2013 г. във фирми и организации в град Дордрехт, Холандия.
За повече информация и кандидатстване – http://karieri.vfu.bg/?page_id=1022

ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВСУ

Практическата реализация на възпитаниците е най-силното мерило за успеха на един университет. Ето защо поддържането на обратна връзка с възпитаниците за успехите и проблемите им в кариерното им развитие е особено важно за формирането на единно общество на завършилите ВСУ и за създаване на чувство за непрекъсната принадлежност към университета.

Попълнете АНКЕТАТА и станете част от Клуба на възпитаника на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”!