ЗА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВСУ

Практическата реализация на възпитаниците е най-силното мерило за успеха на един университет. Ето защо поддържането на обратна връзка с възпитаниците за успехите и проблемите им в кариерното им развитие е особено важно за формирането на единно общество на завършилите ВСУ и за създаване на чувство за непрекъсната принадлежност към университета.

Попълнете АНКЕТАТА и станете част от Клуба на възпитаника на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”!